biro proekt biro proekt

услуги

biroproekt

 • Организација на настани


  Корпоративни настани – управување со бизнис настани е практика на инкорпорирање на бизнис логиката во брендирање на настани, комуницирање на настани и менаџирање со настани.

  Конференции – средби, состаноци на одредена тема. Може да бидат од најразличен карактер: промотивни, академски, бизнис, форуми, дебати.

  Промотивни кампањи и промоции - објава на информации за одреден производ, производствена линија, бренд или компанија.

  Саемски изложби - подготовка на штандови, опремување со промотивни материјали, логистичка поддршка.

  Прослави, свечени отворања - подготовка на комплетно сценарио, логистичка поддршка, супервизија на настаните.

  Бизнис состаноци и семинари

  Квалитетот на секој настан е во деталите, oставете на професионалците да го направат тоа за вас!


  biroproekt