biro proekt biro proekt

услуги

biroproekt

 • Проектирање


  Лиценцирани за проектирање на сите видови приватни и јавни објекти.

  biroproektИзработка на проекти (со сите потребни фази), елаборати и студии, потребни за добивање одобрениe за градење и друга неопходна документација
  biroproektРеконструкциja, реновирањe и адаптациja на сите видови објекти
  biroproektЕнтериерно уредување и дизајн на мебел
  biroproektПосредување при изведба
  biroproektПроектантски надзор при изведба
  biroproekt3D приказ на објекти


  Биро Проект поседува:

  biroproektА лиценца за проектирањe на градби од прва и втора категорија
  biroproektА овластување за проектирање, ревизија и надзор  Маркетинг

  Креативен и специјализиран тим за:

  biroproektГрафички дизајн на рекламен материјал
  biroproektКреирање и развој на бренд идентитет
  biroproektИнтернет маркетинг
  biroproektПланирање и организирање на промотивни активности и настани  Хортикултурно уредување

  Стручен и искусен тим за:

  biroproektПроектирање на надворешен простор (дворови, тераси, паркови)
  biroproektПроектирање на внатрешен простор (станови, канцеларии)
  biroproekt3D приказ на просторот
  biroproektИзведба и стручен надзор
  biroproektОдржување на секаков вид зелени површини  Процена на недвижен имот

  Лиценцирани за процена на:

  biroproektСтанови и куќи
  biroproektДеловни простории и помошни објекти
  biroproektМагацини,стоваришта, производни хали
  biroproektХотели, мотели, одморалишта
  biroproektБензиски пумпи
  biroproektЗемјиште (градежно изградено и градежно неизградено)