biro proekt biro proekt


портфолио

Настани

Презентација за малопродажба во Адинг, 2015
Презентација за малопродажба во Адинг, 2015

Презентација TPH и Адинг, 2015
Презентација TPH и Адинг, 2015

45 години Адинг
45 години Адинг

42г. Адинг, 20г. Бизнис Центар Адинг, 10г. Инвест А
42г. Адинг, 20г. Бизнис Центар Адинг, 10г. Инвест А

Порта3 - 5години постоење
Порта3 - 5години постоење

Штанд Порта3, Скопје, 2010
Штанд Порта3, Скопје, 2010

Штанд Адинг, Скопје, 2010
Штанд Адинг, Скопје, 2010

Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2010
Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2010

Адинг - 40ти роденден, 2009
Адинг - 40ти роденден, 2009

Отворање на БЦА, Скопје
Отворање на БЦА, Скопје

ДГКМ - 13ти м.симпозиум
ДГКМ - 13ти м.симпозиум

Презентација EBM, 2009
Презентација EBM, 2009

Фабрика Адинг, Перник, 2009
Фабрика Адинг, Перник, 2009

Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2009
Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2009

Адинг - 39ти роденден, 2008
Адинг - 39ти роденден, 2008

Новогодишна прослава
Новогодишна прослава

Адинг - Презентација, 2008
Адинг - Презентација, 2008

Адинг веб сајт презентација
Адинг веб сајт презентација

Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2008
Штанд Адинг, SEEBBE Белград, 2008

Штанд Адинг, Скопје, 2007
Штанд Адинг, Скопје, 2007